BIBLIOTEKA:   O nas |  Ksiegozbiór |  Godziny otwarcia |  Oferta czasopism |  Darmowy internet |  Galeria   
KATALOGWYDARZENIAO NASKONTAKT

SZUKAJ W KATALOGU

W zwiazku z wprowadzeniem nowego, elektronicznego systemu wypożyczeń dostęp do konta użytkownika wymaga wprowadzenia nowego loginu i hasła użytkownika. W celu jego uzyskania oraz informacji o nowych funkcjonalnościach systemu prosimy o kontakt z Biblioteką Suską. Baza katalogowa dostępna jest bez konieczności logowania po naciśnięciu zakładki "KATALOG" w górnej części naszej strony.

POMOC
  Czyli najczęściej zadawane pytania
NEWSLETTER
Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowościach w naszych zbiorach i o wydarzeniach w  bibliotece.

KONTAKT
 Mój stan   bibliotekasuska - Skype
sucha@bibliotekasuska.pl
(33) 874-22-47
  O NAS

Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Sucha Beskidzka. Biblioteka pełni również funkcję biblioteki powiatowej dla powiatu suskiego – sprawuje nadzór merytoryczny nad 25 placówkami bibliotecznymi działającymi na terenie powiatu suskiego.

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką miasta i powiatu. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta - siedziby powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych  i informacyjnych mieszkańców miasta i powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  • Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
  • Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
  • Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych.
  • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
  • Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
  • Koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie powiatu.
  • Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu.
  • Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu.
  • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.

DR MICHAŁ ŻMIGRODZKI - PARTON BIBLIOTEKI

FILIE BIBLIOTEKI SUSKIEJ


STATUT BIBLIOTEKI SUSKIEJ
REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI  DLA DZIECI i MŁODZIEŻY BIBLIOTEKI SUSKIEJ
REGULAMIN UŻYTKOWANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ DOSTĘPU DO INTERNETU W BIBLIOTECE SUSKIEJ
WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE
CENNIK USŁUG

 

BIBLIOTEKA SUSKA
ul. Piłsudskiego 23
34-200 Sucha Beskidzka
tel. +48 33 874-22-47
sucha@bibliotekasuska.pl
www.bibliotekasuska.pl

GODZINY OTWARCIA:
wypożyczalnia / czytelnia/ biblioteka młodych
poniedziałek 12.00-20.00
wtorek 08:00-16:00
środa 12.00-20.00
czwartek 08:00-16:00
piatek 08:00-16:00
sobota 08:00-14:00
 
filia przy szpitalu rejonowym
poniedziałek 08:00-16:00
wtorek 08:00-16:00
środa 08:00-16:00
czwartek 08:00-16:00
piatek 08:00-16:00
sobota nieczynne
 
filia Zasypnica
poniedziałek 10:00-18:00
wtorek 08:00-16:00
środa 12:00-20:00
czwartek 08:00-16:00
piatek 08:00-16:00
sobota nieczynne


KATALOGWYDARZENIAO NASKONTAKT

 

 

BIBLIOTEKA | KATALOG | WYDARZENIA | KONTAKT | BIBLIOTEKI W POWIECIE
Copyright © 2009-2010 Biblioteka Suska