BIBLIOTEKA SUSKA
   WYDARZENIA:    Wydarzenia |  Archiwum wydarzeń |  Wyszukaj w archiwum   
KATALOGWYDARZENIAO NASKONTAKT

SZUKAJ W KATALOGU

W zwiazku z wprowadzeniem nowego, elektronicznego systemu wypożyczeń dostęp do konta użytkownika wymaga wprowadzenia nowego loginu i hasła użytkownika. W celu jego uzyskania oraz informacji o nowych funkcjonalnościach systemu prosimy o kontakt z Biblioteką Suską. Baza katalogowa dostępna jest bez konieczności logowania po naciśnięciu zakładki "KATALOG" w górnej części naszej strony.

POMOC
  Czyli najczęściej zadawane pytania
KONTAKT
 Mój stan   bibliotekasuska - Skype
sucha@bibliotekasuska.pl
(33) 874-22-47
 WYDARZENIA
  XX EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO Podbabiogórskie opowieści 2020
   14-09-2020
 

To już dwudziesta edycja wyjątkowego konkursu odkrywającego literackie talenty naszego regionu. Wydarzenie ma na celu doskonalenie twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji i historii.

Jubileuszowa, dwudziesta  edycja zasługuje na nietypowy, wręcz tajemniczy temat przewodni. 2020. Tylko tyle i aż tyle. Interpretacja literacka dowolna, może być to zarówno opowieść o mijającym, nietypowym roku, w którym świat się zatrzymał, a wiele naszych aktywności przeniosło się do Internetu, ale też przykładowo utwór nawiązujący w dowolny sposób do liczby 20, opowiadanie o dwudziestolatkach czy wiersz o dwudziestu zającach. Jedynym wymogiem jest miejsce akcji: powiat suski.

Również ostateczny wybór formy utworu konkursowego pozostawiamy autorom. Może być to opowiadanie, wiersz, a nawet komiks.
 

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego oraz Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu powiatu suskiego oraz dorośli, którym bliska jest lokalna tradycja, historia i kultura regionu.

3. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności literackich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pielęgnowanie tradycji, historii i kultury.

4. Konkurs ma charakter otwarty. Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach:
I. Uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-6)
II. Uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych
III. Uczniowie szkół średnich
IV. Dorośli

 5. Do każdej pracy konkursowej należy dołączyć kartę zgłoszenia, zawierającą tytuł, imię i nazwisko autora, wiek/kategorię, dane kontaktowe, ewentualnie adres szkoły, do której uczęszcza autor wraz z imieniem i nazwiskiem opiekuna ucznia oraz niezbędne zgody. Brak uzupełnionej karty zgłoszeniowej jest powodem do dyskwalifikacji uczestnika konkursu.
W przypadku uczestników niepełnoletnich, kartę zgłoszeniową wypełnia Rodzic lub Opiekun ustawowy uczestnika konkursu.

6. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem, nawiązanie do lokalnej historii, tradycji i kultury, inwencja twórcza, sprawność warsztatowa autora, oryginalność pracy – prace będące częściowym lub całkowitym plagiatem wcześniej wydanych publikacji zostaną zdyskwalifikowane.

7. Prace konkursowe wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć mailowo na adres sucha@bibliotekasuska.pl, pocztą lub osobiście najpóźniej do dnia 1 grudnia 2020 do siedziby Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego; ul. Piłsudskiego 23, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. (033) 874 2247.
Praca zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie. W przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną uczestnik otrzyma mailowo potwierdzenie odebrania zgłoszenia.

8. Z chwilą zgłoszenia prac na konkurs Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie z tekstów zgłoszonych do konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.).

9. Organizatorzy konkursu powołają Jury, które dokona oceny dostarczonych prac. Jury przyzna w każdej kategorii trzy nagrody. Jury może przyznać również nagrody specjalne, jak również ma prawo do nieprzyznawania nagród.

 

Termin nadsyłania prac: 1 grudnia 2020

Ze względu na sytuację epidemiologiczną rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w formie zdalnej i wyniki zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Biblioteki Suskiej.

Załącznik:

1) Karta zgłoszenia
 

Zobacz również:

 

  28-12-2020 INFORMACJA - finał bibliotecznych konkursów
  23-12-2020 Kody Legimi dla czytelników Biblioteki Suskiej
  22-12-2020 WAŻNA INFORMACJA
  26-10-2020 Uchwała Nr XX/172/2020 Rady Miasta Sucha Beskidzka
  02-05-2020 Przyjaciele Biblioteki Suskiej - grupa na Facebooku

 
Archiwum   Drukuj   Wróć

BIBLIOTEKA SUSKA
ul. Piłsudskiego 23
34-200 Sucha Beskidzka
tel. +48 33 874-22-47
sucha@bibliotekasuska.pl
www.bibliotekasuska.pl


GODZINY OTWARCIA:
Obowiązują w czasie epidemii COVID-19
wypożyczalnia / biblioteka młodych
poniedziałek 11.30-17.30
wtorek 10.00-16.00
środa 11.30-17.30
czwartek 10.00-16.00
piątek 10.00-16.00
administracja
poniedziałek 07.30-15.30
wtorek 07.30-15.30
środa 07.30-15.30
czwartek 07.30-15.30
piatek 07.30-15.30
 
filia przy szpitalu rejonowym
Filia nieczynna w czasie epidemii COVID-19
filia Zasypnica
Filia nieczynna w czasie epidemii COVID-19


KATALOGWYDARZENIAO NASKONTAKT

 

 

BIBLIOTEKA | KATALOG | WYDARZENIA | KONTAKT | BIBLIOTEKI W POWIECIE
Copyright © 2009-2010 Biblioteka Suska